Ekonomi

Türkiye’nin kamu yatırımlarında öncelikleri belli oldu

Okyanuslarda bulunan doğal gaz yataklarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilmektedir. Yatırım teklifleri, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Organize sanayi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yatırım programında projelere, sektörel ve tematik projelere öncelik verilecektir.

Önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye’de kamu fonlarının kullanılacağı öncelikli sektörler ve projeler belirlendi.

2022-2024 Yatırım Programını Hazırlama Rehberinden AA Muhabiri’nin derlemesine göre, kamu yatırımlarının büyümesine katkı sağlayan, özel sektör yatırımını destekleyen, üretimi, istihdamı ve ülke refahını artıran projeler ile makroekonomik kalkınmayı destekleyen projeler hedeflere öncelik verilir.

Kamu yatırım teklifleri, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Bölge ekonomisinin önemli sektörlerinin katma değeri ve rekabet gücü yüksek üretim yapılarına dönüşmesine yardımcı olacak alanlardaki yatırımlara öncelik verilmektedir.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNDE ÖNCELİK

Madencilik sektöründe enerji ve imalat sanayinin teşvik edilmesine yönelik projeler ile kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynakların aranması ve çıkarılmasına yönelik projeler ile rezervleri tükenen ve güvenliğin sağlanması açısından önemli madenlere öncelik verilmektedir. tedarik.
İmalat sektöründe üretimin sürdürülmesine yönelik projeler, halk sağlığı ve çevre alanında yapılacak çalışmalar, Avrupa Birliği ve uluslararası yükümlülüklere uyum, yerli hammaddelerin değerlendirilmesine yönelik projeler, savunma sanayi projeleri, yerli ve özgün geliştirme raylı araçlar ve uçaklar tercih edilmektedir.

Organize sanayi bölgesi (OSB), küçük sanayi bölgesi (KKS) ve teknoloji geliştirme bölgelerinde, sanayi altyapısına yönelik projeler, sektörel ve tematik projeler yatırım programında öncelikli olarak yer almaktadır.

Enerji sektöründe, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve yerli enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik arz-talep analizine dayalı yatırımlara ve yenilenebilir kaynakları sisteme entegre eden iletim altyapısı projelerine öncelik verilecektir. Yeterli doğal gaz rezervlerinin oluşmasını sağlayacak projelere ve okyanuslarda bulunan doğal gaz yataklarını ülke ekonomisine kazandıracak altyapı projelerine odaklanılmaktadır.

LOJİSTİK MERKEZİ STANDARTLARI GÜNCELLENDİ

Demiryolu yatırımları için Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleri ile ikinci hat yapım ve sinyalizasyon sistemleri, Elektrifikasyon ve sinyalizasyon önemli Yük trafik merkezlerine bağlantı güzergâhı yapılırken raylı taşıt araçlarının yerli üretimine odaklanılacaktır.

Deniz yatırımlarında Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı’nın tamamlanmasına öncelik verilecektir.
Lojistik yatırımlarında özellikle Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde mevcut ve devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltiliyor. Türkiye Lojistik Ana Planı’nın sonuçlarına göre lojistik merkez ve üslerin inşasına öncelik verilecektir.

Turizm sektöründe, turizm çeşitlendirme politikası ve sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon yönetimi yaklaşımıyla geliştirilen projelere öncelik verilecektir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki güvenlik örgütlerinin projelerine yeni konut tekliflerinde öncelik verilmektedir.

SAĞLIKTA BÖLGESEL FARKLILIKLARI AZALTAN PROJELER ÖNDE

Sağlık sektöründe koruyucu ve temel bakım projeleri, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, tamamlanan birimlerin donatılmasına yönelik projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri ve bölgesel farklılıkları azaltmaya yönelik projeler ilk etapta kamu yatırımı alacak.

Güvenlik hizmetlerinin sunumunda güvenlik birimlerinin koordinasyonunu ve teknolojik donanımını güçlendirecek projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri niteliğindeki projelere, hizmetin etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini artıran projelere, sınır koruma projelerine öncelik verilecektir. , terörle mücadele projeleri , Uyuşturucu ve siber suçlar.

SUDAKİ KAÇAKLARI ÖNLEMEDE ÖNCELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında yer alan önemli su işleri projelerinden depolamalı ve depolamasız projeler, su temin sistemlerinin yapımı tamamlanacak veya devam edecektir. Su kayıp ve kaçaklarını azaltacak projelere öncelik verilmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün içme suyu temini projelerinde, su kaybı yüzde 50’den az olan, nüfusu 50.000 ve üzeri olan topluluklar tercih edilmektedir.

İŞ KAZALARINI TAKİP ETMEK İÇİN SİSTEM KURULACAK

İstihdam ve çalışma hayatı alanında şirketlerde sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli yaklaşımı hakim olacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı bir şekilde izlenmesini sağlayan bir sistem oluşturulacaktır.

Aktif işgücü programlarının daha etkin kullanılmasına ve işgücü piyasasında dezavantajlı durumda olan kadın, genç ve göçmenlerin katılımına ve entegrasyonuna yönelik yatırım projelerine öncelik verilecektir.

Yeni projelerde bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak çocukları, gençleri ve kadınları güçlendirmeye yönelik projeler ile sosyal hizmet ve gençlik merkezleri projelerine öncelik verilmektedir.

Düzensiz Göçle MÜCADELE

Odak noktası, göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal durumunu belirlemek için göç ve araştırma projeleri alanındaki veri sistemlerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında tehcir merkezleri ve sığınma evlerine yapılacak yatırımlar söz konusu olduğunda, mevcut yatırımların tamamlanmasına öncelik verilmesi, yeni proje önerisinin sadece mevcut imkanlarla çözümün mümkün olmadığı durumlarda yapılması, bu projelerde göç yollarında öncelik illere verilmiştir.

Borsada kolay alım satım ve düşük komisyonlar için buraya tıklayın

Türkiye’nin kamu yatırım öncelikleri belli

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu